Generalforsamling 2019

Til:                Alle medlemmer

Du indkaldes her med til ordinær generalforsamling

Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 14.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 1. Fuldmagt er kun gældende ved skriftlig dokumentation iflg. klubbens vedtægter
  (Stemmeoptælling, og rygepause)
 1. Valg af diverse udvalg (træf, aktivitet, tur, visevært og værksted mm.)
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 4. Generalforsamlingen afsluttes

Herefter Eventuel & Spisning

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 2. marts 2019
Valg til bestyrelsen:
Alle aktive og passive medlemmer, der ikke har indgivet en skriftlig erklæring/mail til bestyrelsen om, at de ikke ønsker at opstille, vil optræde på valglisten. På selve generalforsamlingen er der ingen mulighed for at ændre valglisten. Sidste frist for framelding er 9. marts 2019.
Nøgler:
Alle bedes medbringe deres nøgler, da der som sædvanlig er omrokering af bl.a. barnøgler, medlemmer der ønsker at blive taget i betragtning til barnøgler bedes oplyse det til bestyrelsen (også de der ønsker at beholde en nøgle).
Spisning: Der er igen i år arrangeret fælles spisning ca. kl. 18.00. Hvis du ønsker at deltage i dette, bedes du tilmelde dig i klubben eller send en mail til aatc@mail.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen