Julehilsen fra formanden

Kære alle Touringbasser, jeres familie, og klubbens venner.

Her lidt info fra bestyrelsen. Der har det sidste års tid været rigtig mange ting at arbejde med i bestyrelsen, flere af os, har brugt rigtig mange timer på at få ting til at lykkedes, ikke mindst med vores parkprojekt, og hvad der deraf har været af opgaver, både før og efter, udover dette er der bare i efteråret brugt tid på vores arrangementer, til hjælperfest O-løb, ålegilde (Bass), oktoberfest, julefrokost, mm. Heldigvis har der været stor opbakning til arrangementerne, og tak for det.

Vi havde forsøgt at købe hallen ved siden af Aatc, som de fleste af jer sikkert er bekendt med, det lykkedes ikke, hvilket så betyder at vi kan komme videre med nogle af de andre planer som vi har haft i lang tid, i forhold til at have brugt 500.000 kr. på hallen, er der mulighed for at realisere andre ting, det kommer der mere om til generalforsamlingen. Vi har planer om blandt andet nyt køkken/værksted. Det skal nævnes at klubben mod betaling kunne have gjort indsigelser i forbindelse med planer for Psykiatriens hus, men da det ser ud til at de efterkommer vores behov for blandt andet ordentlige tilkørselsbehov med kølevogn til træf og andre ting som vi har ønsket, så har vi vurderet at det ikke kunne svare sig at stille os på tværs af hvad der i forvejen er bestemt.

På vores sidste klubmøde blev der af Regnar fremsat og enstemmigt vedtaget at vi kunne bruge noget af klubbens midler på en fællestur til Harzen, for medlemmer, koner og kærester, i forbindelse med klubbens 40 års Jubilæum, turen skal afholdes i pinsen 2016, lige før vores træf, der er tilmeldt 69 personer, og jeg er sikker på det vil blive en tur som går over i historien, flot opbakning, det eneste minus er at det sikkert bliver lidt dyrere en forventet, da vi ikke kunne få det sted som vi havde regnet med, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Sådan en tur er kun mulig, fordi I alle til gengæld altid hjælper og yder en kæmpe indsats til vores træf.

Ellers vil vi fra bestyrelsen ønske alle en rigtig god Jul og et godt Nytår, hvor vi forhåbentligt vil nyde hinandens gode selskab.

PS: vi har som klubben altid sørget for at ligge kranse på kirkegården ved vores savnede Morten Steffensen og Thorsten Lyngberg.

(Frank, S. Steen D. Gl. Møl, Niels T. tak for hjælp ifb Parken, håber ikke at jeg har glemt nogen)

Med venlig hilsen

Formanden